Hơn 3 năm qua, An Mỹ Công Nghiệp đã và đang là một trong những đơn vị cung cấp dịch vụ uy tín hàng đầu của khu vực phía Bắc nói riêng và cả nước nói chung.