Chất lượng của công trình luôn là một trong những vấn đề được đặt lên hàng đầu.

Trong chiến lược phát triển của  Công ty, nguồn nhân lực chính là một trong những yếu tố quyết định uy tín, chất lượng và hiệu quả của các công trình.